இந்தியாவின் அப்போஸ்தலர் ‘தோமா’||

50.00

Availability: 25 in stock

“…அவரோடேகூட ( இயேசுவோடே கூட) மரிக்கும்படி நாமும் போவோம் வாருங்கள்.” யோவான் 11:16

Weight 0.240 kg
Dimensions 21.5 × 14 × 1 cm
Scroll to Top